Siguranţă

„Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?”

Psalm 27.1 1 Martie

Siguranţă

O femeie care şi-a pierdut soţul în război, scria odată: „M-am preocupat intens cu viitorul. Doream să ştiu ce se va întâmpla cu mine şi cu copiii mei. Am ajuns de­seori în contact cu oameni care citeau în cărţi şi ho­roscopul. Am participat activ la astfel de lucruri. Dar aceasta a devenit o povară interioară grea pentru mine.

Acum nu mai am nevoie de toate acestea şi sunt bu­curoasă că sunt eliberată de această vrajă şi de puterile întunericului. Pentru că acum aparţin lui Isus Hristos, viaţa mea este complet schimbată. El mă conduce şi îmi dă bucurie adevărată. Acum nu îmi mai fac griji pentru viitor. Ştiu că fiecare zi este în mâna lui Dumnezeu. El a iertat vina vieţii mele şi mi-a dăruit siguranţa că sunt copilul Său.”

În Psalmul 27, David vorbeşte cu convingere deplină despre siguranţă în toate pericolele. Care este motivul pentru o astfel de siguranţă? David şi-a încredinţat via­ţa în mâna lui Dumnezeu. în multe greutăţi a aflat că Dumnezeu este mereu cu el. Dumnezeu cunoaşte toate gândurile, grijile şi greutăţile noastre. El cunoaşte tea­ma omenească cu privire la viitor. Dar El rămâne cu mâ­na Sa atotputernică asupra celui ce se încrede în El.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *