Siguranţa credinţei

„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” Romani 10.17

             Oamenii nu trebuie să facă eforturi mari pentru a ajunge la izvoarele cu­noştinţei adevărurilor biblice. Dumnezeu vine la noi prin Cuvântul Său. De aceea:

            Să nu spunem: „Noi nu ştim dacă Dumnezeu vrea să ne dea credinţa.” El doreşte aceasta, pentru că iz­vorul credinţei, Cuvântul Său, ne-a fost vestit.

            Să nu întrebăm: „Vrea Dumnezeu să ne ierte toate păcatele?” El doreşte lucrul acesta, pentru că spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit…” (Faptele Apostolilor 16.31); „ …sângele lui Isus Hristos… ne curăţă de orice păcat” (1 loan 1.7).

            Să nu gândim: „Cred în jertfa lui Isus Hristos şi probabil fi mântuit.” Vorbind astfel, vom pune la îndo­ială Cuvântul Său. Prin apostolul Ioan, Dumnezeu ne spune: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, ca­re credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, AVEŢI viaţa veşnică” (1 loan 5.13). Dumnezeu nu ne dă o simplă speranţă, ci o siguranţă.

nu spunem: „Eu sunt gata să-L ascult pe Dum­nezeu, dar nu acum; mă gândesc că mai am timp.” Afirmând aceste cuvinte, ne-am înşela, pentru că Dumnezeu spune: ACUM este ziua mântuirii.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *