SECRETUL FERICIRII DE DURÂTĂ

„Ferice de omul… care are o mare plăcere pentru poruncile Lui” (Psalmul 112:1)

Fericirea de durată nu o regăsești în posesiuni materiale sau într-o carieră de succes. Asta înseamnă oare că aceste lucruri sunt greșite? Nu! Când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, El ți le va dărui! (Matei 6:33). Dar tu nu trebuie să permiți ca vreun lucru din ce-ți dă Dumnezeu să-l detroneze de pe primul loc din viața ta. Psalmistul a spus: „Ferice de omul… care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Sămânța lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug, și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul, și care își rânduiește faptele după dreptate! Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată, n-are nici o teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți; milostenia lui ține în veci; capul i se înalță cu slavă” (Psalmul 112:1-9). Cineva a spus că cele mai bune lucruri din viață nu sunt lucrurile. Fericirea nu este determinată de ceea ce ai; ci ea se regăsește în relații, iar prima relație de care ai nevoie este cea cu Dumnezeu, întrucât fiecare binecuvântare a vieții se revarsă de la El. într-o lume a urgenței și a confuziei, Dumnezeu îți va dărui valori și priorități după care să trăiești. „Ferice de omul… care are o mare plăcere pentru poruncile Lui”.

Share