SE APROPIE VREMEA

„Fiul omului este aproape, este chiar la uşi” (Matei 24:33)

Cu aproape trei mii de ani în urmă, Dumnezeu a spus prin profetul Amos că înainte de venirea Domnului, evreii se vor întoarce din cele patru colţuri ale pământului şi vor reface naţiunea Israel. „Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele. Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!” (Amos 9:14-15). În 1948, poporul Israel a luat fiinţă. În 1949, ei şi-au ales primul preşedinte, şi-au înălţat propriul lor steag, au instituit prima lor constituţie şi au început să bată propria lor monedă. E o împlinire uimitoare a acelei profeţii. Acum să citim ce a spus Domnul Isus: „de la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi” (Matei 24:32-33). În Scriptură, smochinul reprezintă poporul Israel. Înconjurat şi ameninţat de vecini ostili, el stă drept mărturie a acurateţei şi caracterului demn de încredere al Cuvântului profetic al lui Dumnezeu. Şi acelaşi Hristos care a anunţat renaşterea lui Israel a făcut o promisiune şi mai mare acelora dintre noi care trăim la sfârşitul vremii. „Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa” (Apocalipsa 3:11). Eşti tu gata? îţi trăieşti viaţa în aşa fel ca să fii pregătit?

Share