Scopul suferintei

„Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoa­re, care are să fie descoperită faţă de noi.” Romani 8.18

 

Scopul suferinţei

            Tot ceea ce Dumnezeu permite în viaţa oamenilor şi a naţiunilor are un scop bine hotărât de El. Desăvârşi­rea puterii Sale este absolută, dar niciodată absurdă. Există totdeauna o cauză care justifică tot ceea ce fa­ce Dumnezeu în împărăţia harului Său.

            Dragă prietene, în suferinţele şi nevoile prin care treci, ai încercat probabil să descifrezi intenţiile Celui Atotputernic, dar fără succes! Nu ştii că planurile Sale sunt de nepătruns? Cu cea mai mare probabilitate, nu vei găsi răspunsul cu privire la intenţiile lui Dumnezeu în suferinţele tale actuale, dar este sigur că El are o in­tenţie deosebită cu tine. Dacă ai putea să judeci sta­rea aceasta aşa cum o judecă Dumnezeu, atunci nu te-ai nelinişti şi ai acţiona aşa cum face Dumnezeu. Momentan, gândurile tale sunt îndreptate într-o direc­ţie opusă planurilor lui Dumnezeu şi de aceea te rătă­ceşti când încerci să masori căile Lui. Dacă eşti în cear­tă cu Tatăl tău ceresc din cauza unei boli sau a unui deces, atunci sfârşeşte imediat şi smereşte-te înain­tea Lui! Crede în Mântuitorul tău şi fii liniştit! Domnul şi Mântuitorul nostru ştie ce face şi de ce face aşa!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *