SCOATE CE E MAI BUN DIN OAMENI (4)

“Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă” (Deuteronom 31:6)

Cuvintele şi atitudinile tale au un efect puternic asupra celorlalţi. Femeia prinsă în preacurvie este un exemplu grăitor în acest sens (loan 8). Să remarcăm cum s-au purtat fariseii cu ea: “Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei” (v. 5). Ce diferită a fost atitudinea Domnului Isus! Uitându-se la ea cu compasiune, El a zis: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai pâcătuieşti”. (v. 11). Ridicată, izbăvită, umplută de putere – nu se poate decât să crezi că ea şi-a petrecut restul zilelor încercând să trăiască conform părerii pe care a avut-o Hristos despre ea. Mandatul de a-i “încuraja pe ceilalţi” şi de a ne “ridica unii pe alţii” reiese din întreg Noul Testament. Toţi avem nevoie de încurajare şi de apreciere. Atunci de ce ţinem în buzunar lauda pe care ar trebui să le-o spunem altora sau de ce ocolim ajutorul practic pe care-l putem oferi pentru a le deschide calea spre reuşită? Uneori o facem pentru simplul fapt că suntem leneşi, egoişti sau cădem în obiceiul de a ni se părea că lumea ne aparţine. Uneori e mai uşor să găsim nodul în papură. Subestimăm impactul pe care le pot avea vorbele şi atitudinile noastre asupra unei alte persoane sau presupunem că aprobarea noastră este evidentă. Ne temem oare că lauda noastră ar putea fi o piatră de poticnire, făcându-i pe ceilalţi să se umfle de mândrie? Domnul Isus nu s-a temut de asta când i-a strigat lui Natanael: “lată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleşug” (loan 1:47). Ce compliment! Adevărul e că mai mulţi oameni mor de inimă zdrobită decât de “piepturi umflate!” Aşa că cere-l azi lui Dumnezeu o oportunitate de a-i oferi o laudă cuiva din viaţa ta. Roagă-L să te folosească , să stai alături de cineva, şi să încurajezi acea persoană să-şi atingă ţelul.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *