Şcoala lui Dumnezeu

…până ce va lua Hristos chip în voi!”    Galateni 4.19

            Când Michelangelo a fost întrebat cum a reuşit să sculpteze statuia lui Moise, a răspuns: „Foarte simplu! Am luat o bucată de marmură şi am dat la o parte tot ce nu arăta ca Moise.”

Fiecare om se află în şcoala lui Dumnezeu. În această şcoală învăţăm să ne cunoaştem lipsurile noastre, slă­biciunea noastră, lipsa noastră de putere. De aseme­nea învăţăm să-L cunoaştem pe Domnul Isus Hristos cu îndurarea şi puterea Sa, care se desăvârşesc în slă­biciunea noastră.

            Tu, care suferi, care eşti deprimat, îmbărbătează-te, căci Dumnezeu te iubeşte! Aceasta ţi se pare de neîn­ţeles şi te întrebi de multe ori: „De ce?”, „Pentru ce boala, pentru ce doliul?” Dumnezeu ne reaminteşte prin toate aceste încercări că adevărata fericire nu se găseşte în acest loc de trecere, care este pământul.

            Numai în Dumnezeu este adevărata bucurie, şi El va şti să Se slujească de durerile pe care le permite, pen­tru ca Hristos să ia chip în noi.

            Să fim convinşi că încercările prin .care trecem, sunt nişte lucrări ale Tatălui nostru ceresc, care doreşte să dea la o parte din viaţa noastră tot ce nu este de la El şi tot ceea ce nu aparţine Domnului şi Mântuitorului nostru.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *