SĂ NE RUGĂM CUM NE-A ÎNVĂŢAT ISUS (6)

„Izbăveşte-ne de cel rău” (Matei 6:13)

„Izbăveşte-ne de cel rău” (Luca 11:4). În textul original din limba greacă citim: „Izbăveşte-ne de cel rău”, nu de vreo entitate abstractă numită răul. Aşadar, trebuie să ne temem de Satana? Nu, dar trebuie să luăm seama la strategiile lui (1 Petru 5:8-9). Dacă nu veghem şi dacă nu ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu, cădem pradă înfrângerii (Efeseni 6:10-18). Dar când veghem şi suntem echipaţi corespunzător, nu trebuie să ne fie teamă de Satana: „Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 loan 4:4). Domnul Isus, nu tu, îţi garantează victoria. Duhul Sfânt din tine este Cel ce-ţi dă putere să te împotriveşti celui rău. „Iată că v-am dat putere … peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 10:19). Când te lupţi cu cel rău, această rugăciune activează puterea „Celui mai mare” care este în tine şi prin puterea Lui poţi triumfa asupra diavolului. La toate acestea, adaugă Cuvântul lui Dumnezeu care locuieşte în inima şi în mintea ta, dându-ţi puterea să ripostezi la ispitele Satanei la fel cum a făcut Domnul Isus, spunând: „Este scris” (Matei 4:3-11). Satana a fost învins prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu şi aceasta va funcţiona şi pentru tine! „Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci” (Matei 6:13). Ce notă finală plină de recunoaştere şi laudă! Nici urmă de nesiguranţă sau de ezitare aici. Ea oglindeşte marea doxologie a lui David: „A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava … a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai pesus de orice” (1 Cronici 29:11). Rugăciunile tale vor fi cu certitudine eficiente când te rogi cu credinţă unui astfel de Dumnezeu.

Share