SĂ NE RUGĂM CUM NE-A ÎNVĂŢAT ISUS (4)

„Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi” (Luca 11:3)

Cea de-a doua parte a rugăciunii „Tatăl nostru” se adresează grijurilor noastre zilnice. „Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi” (v. 3). „Tatăl tău doreşte” să-ţi împlinească nevoile fizice şi financiare. Cuvântul pe care l-a folosit Isus aici însemna efectiv „hrană”. Dumnezeu e mai preocupat de nevoile vieţii tale zilnice decât eşti tu. El a înmulţit mâncarea pentru cinci mii de oameni flămânzi. „El … a tămăduit pe toţi bolnavii” (Matei 8:16). Şi El vrea să-ţi împlinească şi ţie nevoile. „Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” (Matei 6:31). „Brutarul” aduce pâinea în fiecare zi! Aşa că încrede-te în El pentru nevoile tale din această zi, iar mâine dimineaţă trezeşte-te şi fă la fel. „Ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri” (Matei 6:12). În clipa în care intri în prezenţa lui Dumnezeu, devii conştient de păcatul tău. Şi Satana va încerca să te condamne. Cum face el asta? Făcându-te să te simţi nedorit şi stingher în prezenţa lui Dumnezeu. Dar Satana e un mincinos. „Nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Romani 8:1). Duhul lui Dumnezeu aduce păcatele tale la lumină nu pentru a te condamna, ci pentru a te motiva să le mărturiseşti şi să primeşti iertarea Lui. Dragostea lui Dumnezeu identifică anumite categorii de păcate pe care trebuie să le recunoaştem. Neîmplinirea poruncilor; încălcare deliberată a unei anumite porunci; neascultarea şi răzvrătirea; eşecul în ascultarea de Dumnezeu; păcatul omisiunii. Indiferent care e păcatul tău, în clipa în care îl mărturiseşti şi-l ceri lui Dumnezeu iertare, El te iartă (1 loan 1:9).

Share