SĂ NE RUGĂM CUM NE-A ÎNVĂŢAT ISUS (3)

„Este ceva de mirat din partea Mea?” (Ieremia 32:27)

Cuvintele „Tatăl nostru” ne aduc aminte de dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu. Ai privit vreodată un copil bolnav dorindu-ţi din inimă să-l faci bine, dar ai simţit că-ţi lipseşte puterea? „Care eşti în ceruri” ne aminteşte de puterea fără margini a lui Dumnezeu de a face ceea ce noi nu putem. „Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?” Iar răspunsul este: „la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă”. Poţi avea convingerea că ceea ce dragostea lui Dumnezeu îl îndeamnă să facă, puterea Lui îi dă posibilitatea să facă. „Sfinţească-Se Numele Tău” scoate în evidenţă Numele şi caracterul Lui dintre toate celelalte. În limba greacă, „sfinţească-Se” indică faptul că El nu e ca ceilalţi, că este diferit, special, Singurul. Într-o eră în care respectul faţă de autoritate e pe cale de dispariţie, din cauză că intră în contradicţie cu autosuficienţa, Domnul Isus ne învaţă să ne rugăm: „Tată ceresc, dă-ne puterea de a-Ţi oferi locul pe care Numele tău cel sfânt şi caracterul Tău le merită”. „Vie Împărăţia Ta”. Domnul Isus a venit să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu; a fost inima evangheliei Sale. Împărăţia din care a făcut parte Avraam, Isaac, Iacov, etc. a trecut. Împărăţia actuală îi include pe toţi cei ce îl recunosc pe Isus ca Domn. Şi Împărăţia viitoare va cuprinde întregul pământ la a doua venire a lui Hristos. De fiecare dată când te supui voii lui Dumnezeu, Împărăţia Lui este pusă în mişcare. Ca şi credincios, tu te afli în Împărăţia Lui şi puterea Lui îţi este accesibilă. „Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ” (Matei 6:10). În cer, voia lui Dumnezeu nu este niciodată pusă la îndoială. Nici în viaţa ta nu ar trebui să fie. Şi Domnul Isus ne învaţă să ne rugăm şi să credem că ceea ce se întâmplă în cer se va întâmpla şi printre noi, aici pe pământ.

Share