SĂ NE ÎNŢELEGEM UNII CU ALŢII (4)


“Vă îndemn … să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire” (1 Corinteni 1:10)

lată două lucruri pe care trebuie să le faci pentru a repara o relaţie stricată. Primul, atacă problema, nu persoana. Nu poţi rezolva situaţia dacă eşti obsedat de problema vinei celuilalt. Biblia spune: “Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia” (Proverbe 15:1). În rezolvarea oricărui conflict, modul în care spui ceva este la fel de important ca ceea ce spui. Dacă spui lucrurile în mod ofensiv, vei fi receptat defensiv. “Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa” (Proverbe 16:21). Nu merge cu cicăleală. Nu eşti niciodată convingător când eşti abraziv! Nu folosi cuvinte care condamnă, care înjosesc, care compară, care etichetează, care insultă, care dau un aer protector sau care sunt sarcastice; ci “nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud” (Efeseni 4:29). Al doilea, concentrează-te asupra relaţiei, nu asupra diferenţelor. Este nerealist să aştepţi ca cineva să fie de acord cu tine întru totul! Dar când ne concentrăm asupra relaţiei, problema îşi pierde deseori semnificaţia, se diminuează sau devine irelevantâ. Deseori putem restabili relaţia chiar dacă nu reuşim să rezolvăm diferenţele întotdeauna vom avea neînţelegeri sincere, dar fireşte, prin harul lui Dumnezeu, putem să nu fim de acord fără să fim dezagreabili. Putem merge braţ la braţ fără să avem aceeaşi părere. Asta nu înseamnă să renunţăm la găsirea unei soluţii. Poate va trebui să continuăm să discutăm despre problemă – dar acum ne-am hotărât să o facem în duhul dragostei. împăcarea înseamnă îngroparea securii, nu neapărat a problemei. Aşadar, cu cine trebuie să iei legătura? Cu cine trebuie să reiei relaţia? la telefonul şi începe procesul.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *