SĂ MORI CUM SE CUVINE (Vinerea Mare)

„Nu este aici, ci a înviat” (Luca 24:6)

Hristos, fondatorul creştinismului, a fost singurul om capabil să stabilească o întâlnire dincolo de mormânt şi să-şi ţină promisiunea. Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galilea” (Matei 26:32). Şi aşa a făcut. Dacă vizitezi mormintele celor ce au fondat marile religii ale lumii, vei descoperi că ele încă sunt ocupate. Dar dacă vizitezi mormântul unde l-au pus pe Isus, vei descoperi că este gol şi că încă se aude ecoul cuvintelor îngerilor: „Nu este aici, a înviat”. Aceste cuvinte fac ca fiecare înmormântare creştină să fie o sărbătoare. Domnul Isus a promis: „fiindcă eu trăiesc, şi voi veţi trăi”. în cele din urmă vei muri de ceva. întrebarea este: Cum poţi muri cum se cuvine? lată două răspunsuri corecte la această întrebare: 1) Preqătindu-te dinainte. A existat o piatră funerară ce purta inscripţia: „mă aşteptam la asta, dar nu chiar acum”, lată cum te poţi pregăti pentru moarte: „Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit” (Romani 10:9). 2) împlinind misiunea vieţii tale. Domnul Isus a spus: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (loan 17:4). La auditul final, vei sta înaintea lui Dumnezeu şi El te va întreba: „Ce ai făcut cu darurile pe care ţi le-am dat? Ţi-ai împlinit misiunea pe pământ?” în acel moment, nimic nu va fi mai important decât modul în care răspunzi la acea întrebare.

Share