Rugăciunea ajută! (2)

„Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.”

Coloseni 4.2


În scrisoarea sa, misionarul făcea menţiunea că încă nu a întâlnit urşii po­lari, dar Harry să se roage mai departe pentru ocrotirea lui.

Nu trecu prea mult timp şi misionarul avu pe inimă să viziteze o colonie aflată spre interiorul ţării, unde dorea să vestească Evanghelia. Misionarul luă cu el doi eschi­moşi şi plecară cu o barcă. Când au ajuns într-o zonă în­gustă, după un bloc înalt de gheaţă, la numai câţiva me­tri de ei, au văzut un urs mare polar. „Să ne întoarcem imediat!” strigară eschimoşii. Misionarul stătu o clipă pe gânduri. Vedea într-adevăr pericolul, dar îşi aminti că micul său prieten se roagă în fiecare zi, ca el să fie păzit de urşii polari. „Vâslim mai departe!” hotărî misionarul. Ca la o poruncă, ursul polar se întoarse şi părăsi încet acel loc.          În aceeaşi zi, misionarul a scris o scrisoare lun­gă lui Harry. Misionarul l-a rugat pe micul său prieten să se roage şi mai departe.

Rugăciunea ajută! De aceea suntem îndemnaţi: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi ce­reri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus” (Filipeni 4.6-7).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *