RUGĂCIUNEA (3)

„Cereţi orice veţi vrea” (Ioan 15:17)

Domnul Isus a spus: „Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da”. Ca rugăciunile tale să primească răspuns, trebuie: 1) Să-L pui pe Domnul Isus în centrul vieţii tale. „Dacă rămâneţi în Mine”, Ioan a stat atât de aproape de Domnul Isus încât şi-a putut aşeza capul pe pieptul lui Isus, dar Petru „mergea după El de departe” (Luca 22:54). Cât de aproape de Dumnezeu doreşti tu să fii? De tine depinde. 2) Umple-ţi mintea cu versete biblice. Când te rogi folosind cuvintele Scripturii, credinţa ta devine activă, diavolul pleacă de la tine la fel cum a plecat de la Hristos în pustie, iar Dumnezeu îţi răspunde, întrucât te rogi în armonie cu voia Sa. Aşa că întreabă-te: „Cererea mea este în conformitate cu Scriptura; se împleteşte ea cu darurile mele; mă va duce mai aproape de Dumnezeu; ce am eu de făcut ca să primesc răspuns; L-am ascultat eu pe Domnul?” Când te rogi: „Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi” (Matei 6:11), Dumnezeu nu va turna din cer, peste tine, belşug de alimente! El îţi va deschide oportunităţi pe care trebuie să le foloseşti punându-le în practică. Cuvintele: „Rugaţi-vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17) înseamnă că trebuie să te rogi în prezenţa lui Dumnezeu până când îţi va răspunde la rugăciune sau schimbă-ţi cererea. 3) Înainte să te rogi, cercetează-ţi inima. „Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul” (Psalmul 66:18). Păcatul lui Acan trebuia rezolvat înainte ca poporul Israel să păşească în Ţara promisă (Iosua 7:10-26). Şi al tău trebuie rezolvat! În clipa în care devii conştient de păcatul tău şi-l mărturiseşti, ai încrederea că Dumnezeu te-a iertat şi te simţi liber.

Share