ROAGĂ-TE SĂ Al TRECERE ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU (2)

“Vei căpăta trecere … înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Proverbe 3:4)

Pentru a vedea îndurarea lui Dumnezeu la lucru, analizează viata lui losif. “Israel îl iubea pe losif mai mult decât pe toti ceilalţi fii ai săi … şi i-a făcut o haină pestriţă. Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea … şi au început să-l urască … losif a visat un vis şi l-a  istorisit fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult” (Geneza 37:3-5). Să remarcăm două lucruri în această povestire. Mai întâi, îndurarea lui Dumnezeu este un dar, nu o răsplată pentru că eşti mai bun decât ceilalţi. Nu te scuza niciodată pentru binecuvântarea lui Dumnezeu peste viata ta, dar nici nu o purta ca o marcă de superioritate. Pavel întreabă: “Ce lucru ai pe care să n u-l fi primit?” (1 Corinteni 4:7). Răspunsul, nimic! Aşa că nu uita lucrul acesta şi trăieşte cu o atitudine de mulţumire. în al doilea rând, să ai parte de îndurarea lui Dumnezeu necesită o mare înţelepciune. Fraţii lui losif au spus: “lată că vine făuritorul de visuri! Veniţi acum, să-l omorâm şi … vom vedea ce se va alege de visurile lui” (Geneza 37:18-20). Este o greşeală să-ti împărtăşeşti visul cu cei ce sunt incapabili să-l aprecieze. în mod deschis, ei se pot bucura cu tine, dar în secret, ei te vor urî. Fratele mai mare al fiului risipitor nu s-a supărat că fratele lui mai mic murea de foame într-un ţarc de porci. Lucrul pe care nu l-a suportat a fost sărbătorirea venirii lui acasă. Regele Saul s-a bucurat când David l-a ucis pe Goliat. Dar nu a suportat când oamenii au spus: “Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii” (1 Samuel 18:7). Domnul Isus a folosit cuvinte tari în această privinţă: “să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor” (Matei 7:6). Deci foloseşte-ti înţelepciunea, vorbeşte numai la timpul potrivit, caută să-i fii plăcut lui Dumnezeu şi astfel vei umbla în îndurarea Lui.

Share