ROAGĂ-TE PENTRU PASTORUL TĂU

“Rugăciune … ca, ori de câte ori imi deschid gura, să mi se dea cuvânt” (Efeseni 6:19)

Pavel le-a scris credincioşilor din Efes: “Rugăciune … ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei”. Te rogi tu pentru pastorul tău? Ar trebui! După prima predică a lui Wilbur Chapman la Biserica Prezbiteriană Betania din Philadelphia, un om a spus: “Sunteţi cam tânăr să fiţi pastor în această biserică mare. întotdeauna am avut bărbaţi mai în vârstă. Mă tem că nu veţi avea succes, dar de vreme ce predicaţi Evanghelia, vă voi oferi tot ajutorul meu”. Chapman a’ gândit: “Ce lovitură1” Dar omul 30 a continuat: “Mă voi ruga pentru tine şi încă câţiva mi-au promis că mi se vor alătura”. Mai târziu, Chapman a scris: “Nu m-am simţit chiar atât de rău când am aflat că se vor ruga pentru mine! Curând, cei trei au devenit cincizeci, iar cei cincizeci s-au făcut două sute care se întâlneau înainte de fiecare serviciu pentru a se ruga pentru mine. Într-o altă încăpere, optsprezece membri ai comitetului stăteau îngenuncheaţi atât de aproape în jurul meu încât puteam să-mi întind mâna şi să-i ating. Întotdeauna m-am dus la amvon încrezător că voi avea parte de ungerea lui Dumnezeu, drept răspuns la rugăciunile acelor oameni. Era uşor să predic, o adevărată bucurie. Şi care a fost rezultatul? O mie o sută de oameni au fost mântuiţi şi s-au alăturat bisericii în următorii trei am şi şase sute dintre ei erau bărbaţi. A fost rodul Duhului Sfânt care a răspuns la rugăciune. Membrii bisericii au mult mai multe de făcut decât să meargă la biserică precum nişte spectatori curioşi şi leneşi care trebuie distraţi şi amuzaţi. Este datoria lor să se roage cu putere ca Duhul Sfânt să îmbrace predicatorul cu putere şi să-i’facă vorbele precum dinamita”.

Share