ROAGĂ-TE PENTRU COPILUL TĂU !

“Pentru copilul acesta mă rugam” (1 Samuel 1:27)

Caracterul protector face parte din calitatea de părinte. Dar dacă nu eşti atent e posibil să-i fereşti pe copiii tăi chiar de lucrul de care au nevoie pentru a se maturiza. Sheila Wray Gregoire spune: “Predă-ţi copiii lui Dumnezeu. Noi credem că le controlăm viitorul, dar aproape tot timpul ei devin ceea ce noi nu am planificat. Mama lui Samuel, Ana, a spus: “Pentru copilul acesta mă rugam … vreau să-l dau Domnului” (v. 27-28). Fie că El alege să-i trimită în junglele Africii … în inima oraşului … într-o casă de după colţ… Dumnezeu ştie cel mai bine. Trăieşte cu speranţă, dar nu-ţi fă speranţe deşarte. încrede-te în Dumnezeu că-i va folosi şi călăuzeşte-i prin viaţă, chiar dacă El nu-ţi descoperă cum sau de ce. Din această perspectivă este simplu să accepţi că circumstanţele nu determină rezultatul final; ele sunt doar instrumente pe care le foloseşte Dumnezeu pentru a le modela caracterul. încurajează responsabilitatea. Faptul că-i laşi pe copii să experimenteze consecinţele, le arată ce merge şi ce nu merge. De exemplu, când cad de pe leagăn ei învaţă să nu fie’necugetaţi … şi că dacă nu învaţă vor avea note rele. “Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui” (Plângerile lui leremia 3:27). Copiii care învaţă ce este responsabilitatea şi independenţa devreme, sunt mai bine echipaţi să reuşească. Roagă-te des şi cu un scop: în loc să se roage ca “copiii spirituali” să fie scutiţi de persecuţie, Pavel a spus: “mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos” (Filipeni 1:9-10). Faptul că eşti creştin’nu înseamnă că viaţa e mereu uşoară. Dar când tu, ca părinte, demonstrezi credinţă în Dumnezeu, copiii tăi învaţă să se încreadă şi ei în El.

Share