Religios?

 „Nu orişicine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.Matei 7.21


Alexandru discuta cu vecinul său. Acesta se plângea de probleme de sănătate şi de teama cu privire la o operaţie care trebuia s-o facă. După câteva cuvinte de încurajare, Alexandru ajunse să vorbească despre Isus, singurul ajutor fidel al tuturor celor ce suferă sau care se simt singuri. Îi povesti vecinului cum el însuşi a aflat mângâierea în Mântuitorul.
„Vă invidiez pentru credinţa dumneavoastră“, îl întrerupse vecinul, „dar eu nu sunt aşa de religios.“
Atunci Alexandru îi spuse că el nu vorbeşte despre religie, ci despre o Persoană, şi anume despre Cineva care din dragoste pentru el Şi-a dat viaţa pe cruce. Isus Hristos nu a venit pe pământ pentru a Se îndrepta spre oamenii religioşi. Ei sunt deseori mulţumiţi cu ei înşişi şi cu comportamentul lor. El nu a vrut să-i facă pe religioşi mai religioşi, ci S-a îndreptat spre cei care au dorinţa după o altă viaţă şi care simt povara păcatelor lor.
Apoi Alexandru luă Biblia şi îi arătă în Evanghelii dragostea care a arătat-o Isus faţă de cei care suferă. Astfel, vecinul a putut afla că nu cine este religios va intra în Împărăţia lui Dumnezeu, ci numai cel ce face voia Tatălui ceresc.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *