REGULI DE STĂPÂNIRE A MÂNIEI (2)

“Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” (Efeseni 4:25)

Regula nr. 2: Nu ucide! Pavel scrie: “Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi” (Efeseni 4:26). Ce semnifică aces­te cuvinte ale lui Pavel? Nu lăsa ca mânia ta să ajungă în punctul de a fi dăunătoare. Nu-ţi folosi cuvin­tele ca pe o armă sau ca pe un mecanism de control. Este bine să-ţi exprimi emoţiile într-un mod sănătos, dar ţine-le în frâu. Scopul tău trebuie să fie rezolvarea problemei şi întărirea relaţiei, nu “reducerea la tăcere” şi rănirea celeilalte persoane. Este uşor oare? Nu. Ai nevoie de o doză puter­nică de bunătate. Cuvintele aruncate în glumă, pline de sarcasm, evlavie proprie sau “indignare evlavioasă” îi rănesc pe oameni, uneori pentru totdeauna. “Limba stricată zdrobeşte sufletul” (Proverbe 15:4). “Duhul doborât de întristare, cine-l va ridica?” (Proverbe 18:14). “Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele” (Proverbe 18:21). Cuvintele, pline de mânie, odată dezlănţuite, pot “aluneca până în fundul măruntaielor” (Proverbe 26:22). Cuvintele tale pot trăi în inima şi amintirea cuiva şi-l pot însoţi până la moarte. Noi spunem “piatra poate să-mi dis­trugă trupul, dar vorbele urâte nu mă vor distruge niciodată”, dar nu este adevărat. Un om poate muri dintr-un duh zdrobit, iar cel care a rostit cuvintele acelea poate trăi cu regretul răului pe care l-a făcut fără a mai avea şansa de a-l repara. Pe de altă parte, mânia ţinută în frâu nu este un păcat de care trebuie să ne pocăim. Aşa că învaţă să faci diferenţa între mânia pe care o simţi şi cuvintele pe care le rosteşti. Mânia studiată cu atenţie poate revela o informaţie importantă despre schimbările care trebuie făcute. Concentrează-ţi atenţia asupra acestui fapt şi cere-l lui Dumnezeu să-ţi arate ce trebuie schimbat la ceilalţi, dar şi în tine!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *