Recunoaşterea vinei

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” 1 loan 1.9

Recunoaşterea vinei

Artistul austriac Alexander Girardi l-a jignit pe consilie­rul comercial Fränzel şi a fost condamnat într-un proces să-şi ceară scuze de la acesta.

Fränzel locuia la primul etaj al unei case şi deasupra lui locuia un anume domn Schmidt, pe care Girardi îl cunoş­tea din vedere. La ora stabilită, Girardi apăru în faţa uşii lui Fränzel. A fost lăsat să intre. A păşit în faţa consilieru­lui comercial şi a martorilor acestuia şi a întrebat: „Lo­cuieşte aici domnul Schmidt?” Perplex, Fränzel răspun­se: „Locuieşte un etaj deasupra mea.” „Atunci vă rog să mă scuzaţi”, spuse Girardi şi plecă liniştit mai departe.

Această formă de scuză a atras de partea lui Girardi pe cei hazlii, dar relaţia dintre el şi consilierul comercial nu a putut fi restabilită astfel.

Cum stau lucrurile cu relaţia omului cu Dumnezeu, care a fost distrusă prin păcat? În acest punct nu ne putem scuza rostind acest cuvânt sau murmurând ceva asemă­nător. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum putem fi eli­beraţi de vină: printr-o recunoaştere sinceră! Atunci Dumnezeu iartă vina, pentru că Domnul Isus Hristos Şi-a dat viaţa în locul nostru. Cel care recunoaşte vina sa în faţa lui Dumnezeu şi crede în Hristos, este eliberat.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *