Recorduri ciudate

 „Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.Apocalipsa 6.15

Recorduri ciudate

David Lafferty, un tânăr de 27 de ani, a petrecut singur 127 zile într-o peşteră, la o adâncime de peste 10.000 metri sub munţii Mendip. Antonie Senni a rămas 126 zile într-o grotă din Alpii francezi. Interesul pentru cercetarea peşterilor pare să crească.
Cine cunoaşte Sfânta Scriptură, ştie că Dumnezeu va aduce judecăţi îngrozitoare asupra omenirii. Atunci oamenii vor căuta protecţie şi refugiu în peşteri.
După ce va reveni Domnul Isus să-i ducă în cer pe ai Săi, pe pământ se vor petrece lucruri groaznice. Imediat ce se va crea o pace aparentă, vor izbucni deodată războaie grele şi sângeroase.
Oamenii, fără deosebire de rang şi nivel social, vor încerca să se protejeze refugiindu-se în peşteri. Totuşi, nu există scăpare de judecata lui Dumnezeu pentru cei care nu au crezut în Isus Hristos şi nu L-au primit ca Mântuitorul lor; ei vor avea parte de evenimente înfricoşătoare, iar la sfârşit îi va aştepta pierzarea veşnică.
Fugiţi de această judecată şi acceptaţi-L acum pe Domnul Isus ca Mântuitorul dumneavoastră! El vă scapă de mânia viitoare (1 Tesaloniceni 1.10).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *