Razbunarea elefantului – 5 –

„Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.” Romani 12.21

 

Răzbunarea elefantului (5)

            Lui Prakasha i se făcu cald şi rece. Ar fi dorit să zbiere, dar teama îi închise gâtlejul. Dacă ar fi ascultat de soţia lui, care l-a îndemnat să se poarte bine cu elefantul!

            Rao îşi balansa trompa cu băţul în aer. „Acum s-a ter­minat cu mine”, îi trecu prin cap lui Prakasha. Elefanţii au o memorie bună şi răzbunarea lor poate fi groaznică. Tremurând de frică, Prakasha închise ochii. Auzi fornăitul lui Rao chiar lângă el. În fiecare clipă îl va putea atinge lo­vitura elefantului. Dar nu se întâmpla nimic. Prakasha deschise puţin ochii şi se uită atent la Rao. Ce era asta? Vedea bine?

            Rao îi întindea cu trompa sa lui Prakasha băţul de fier! Acest băţ de fier, care l-a atins de atâtea ori pe nedrept şi în chip dureros!

Mirat, Prakasha apucă băţul. Imediat ce îl avu în mână, Rao se întoarse şi plecă greoi mai departe cu povara sa, ca şi cum ar fi vrut să spună: „Hai, Prakasha, ne grăbim!” Încremenirea îl părăsi pe Prakasha. Tăcut plecă mai de­parte lângă animal. Era cufundat în gânduri: „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.” Această propoziţie i-a citit-o Rani de câteva zile din Biblie. Prakasha nu-şi putea imagina cum vor decurge lucrurile mai departe, dar acum înţelegea: Rao, elefantul, i-a dat o lecţie.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *