Razbunarea elefantului – 4 –

„Domnul  nu Se uită la ceea ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.” 1 Samuel 16.7 

 

Răzbunarea elefantului (4)

            „Elefantul trebuie să fie bucuros că primeşte de la mine raţia sa zilnică de mâncare. Drept mulţumire trebuie să lucreze ceva mai repede.” Prakasha nici măcar nu se gândea că avea tot motivul de a-i mulţumi lui Dumnezeu pentru că avea un astfel de elefant puternic.

            Soţia lui Prakasha, Rani, credea în Dumnezeu. Seara îi citea lui Prakasha ceva din Biblia pe care le-o dăruise un mi­sionar. Dar pe Prakasha nu-l interesa deloc credinţa. Pen­tru el avea valoare doar să ducă cât mai repede la desti­naţie cutiile cele mari. Pentru aceasta primea bani. Nu­mai cine avea bani, putea să-şi cumpere ceva de mâncare.

            Prakasha îl bătu iarăşi pe Rao cu băţul de fier greu. Atunci însă se întâmplă ceva! Băţul îi alunecă lui Prakasha din mână, se izbi de Rao şi zbură în cercuri mari în nisipul străzii.

            Rao trâmbiţă scurt şi rămase locului. Îl privi pe Prakasha. Apoi îşi lăsă capul în jos şi ridică îndemânatic cu trompa lui băţul de fier. Timpul răzbunării împotriva chinuitorului său Prakasha sosi!

            Îngrozit, Prakasha stătea şi cu ochii măriţi de groază privea cum Rao îşi legăna capul încoace şi încolo. Anima­lul puternic se întoarse şi păşi greoi spre stăpânul său.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *