Razbunarea elefantului – 3 –

„Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia.”  1 Corinteni 10.24

 

Răzbunarea elefantului (3)

            „Hai odată!” îi spuse Prakasha ele­fantului Rao. Pentru a-l impulsiona pe elefantul său, îl bătu din nou cu băţul de fier greu.

            Prakasha strigă din nou. „Faceţi loc, oamenilor, nu vedeţi că ne grăbim?” şi încă o dată băţul de fier şu­ieră pe pielea groasă a lui Rao.

            Rani, soţia lui Prakasha, îi spusese deseori să nu-l mai bată aşa mult pe Rao. „Cu cârligul de fier ascuţit îi pro­voci dureri”, îi spusese ea îngrijorată, „şi într-o zi Rao se va răzbuna pe tine.”

            Prakasha râdea când o auzea pe soţia lui vorbind ast­fel. Nu se temea de răzbunarea unui elefant. Rao era mult prea blajin, ca să-i facă ceva stăpânului său. Rela­tările despre elefanţi care i-au făcut una cu pământul pe chinuitorii lor, nu reprezentau pentru el altceva de­cât basme înfiorătoare, de care li se făcea teamă oa­menilor.

            „Nu fi aşa de brutal cu Rao”, îl îndemna adesea soţia sa. „Dumnezeu ţi-a dăruit acest elefant puternic, cu care poţi transporta cele mai grele poveri. Darurile lui Dumnezeu trebuie tratate bine. De aceea trebuie să te porţi plin de dragoste cu el”, spunea Rani. Prakasha nici nu mai era atent, când soţia lui îl atenţiona.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *