Răspândirea Bibliei

„Cuvântul Domnului se răspândea tot mai mult…“ Faptele Apostolilor 6.7


În anul 1866, lordul Radstock a vizitat Petersburg-ul unde a vestit evanghelia. El a ţinut expuneri pe teme biblice în câteva hoteluri ale aristocraţiei. Multe persoane din cercurile înalte ale societăţii s-au convertit la adevărata şi simpla credinţă mântuitoare în Isus Hristos. Evanghelia ajunsese chiar şi în familia imperială şi în anturajul său.
Aceşti credincioşi au pus în practică învăţăturile Bibliei. Un exemplu interesant este cel al colonelului Vasili Alexandrovici Paschkof care era un proprietar bogat. După ce L-a primit pe Mântuitorul ca Domn al vieţii sale, colonelul a oferit sala de bal a palatului său pentru adunări în care s-a predicat evanghelia. Chiar el însuşi a devenit un vestitor al harului lui Dumnezeu. Paschkof şi-a întrebuinţat marea sa avere pentru răspândirea Scripturilor, publicarea de pliante evanghelistice şi cărţi, ajutorarea celor săraci şi pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului s-a răspândit cu mare putere în acel teritoriu şi mulţi şi-au deschis inima pentru evanghelie.
Admirând lucrarea binecuvântată de răspândire a Sfintei Scripturi şi rezultatele ei binefăcătoare, să ne rugăm ca Dumnezeu să pregătească şi în ţara noastră astfel de acţiuni spre folosul veşnic al oamenilor!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *