RĂSCUMPĂRAT. ELIBERAT SI REDIRECTIONAT

„Dezlegaţi-I, şi lăsaţi-l să meargă” (loan 11:44)

Când Domnul Isus a stat la mormântul prietenului său şi a spus: „Lazăre, vino afară!”, prietenul Lui, care era mort de patru zile, a ieşit afară, fiind încă înfăşurat din cap până în picioare în pânza cu care fusese înmormântat. Pânza nu a căzut pur şi simplu în clipa în care Isus a vorbit cu el. Nu, a avut nevoie de cineva care „să-l dezlege şi să-l lase să meargă”. Putem învăţa o lecţie importantă de aici. Când îl primeşti pe Hristos, El te schimbă din interior spre exterior. Dar anumite experienţe din trecutul tău te pot face să încetineşti, te ţin legat spiritual şi determină modul în care te vezi. Şi deşi Duhul Sfânt face lucrarea, transformarea este un proces – unul care are nevoie de ajutorul altora. Ea nu are loc peste noapte, ci necesită timp. Biblia spune: „dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Te transformi! Când Domnul Isus te mântuieşte, este ca şi cum ai ieşi din mormânt, îmbrăcat în hainele de înmormântare ale trecutului tău. Care sunt acele haine de înmormântare? Influenţele negative şi tiparele de gândire, stima de sine scăzută, vechile obiceiuri, relaţiile destructive, etc. De aceea, Dumnezeu trimite oameni care te iubesc, care te ajută să te eliberezi şi să-ţi atingi potenţialul. Este important să identifici aceste persoane şi să-ti clădeşti viaţa în jurul lor. Este şi motivul pentru care trebuie să dezvolţi o relaţie intimă cu Dumnezeu prin rugăciune şi prin citirea Bibliei. Prin Cuvântul Său, primeşti o imagine reală a modului în care te vede El. Prin rugăciune ajungi să cunoşti inima Lui şi începi să te vezi prin ochii Săi. Când se întâmplă lucrul acesta, începi să duci o viaţă răscumpărată, eliberată şi redirecţionată.

Share