RAHAV (4)

“Dacă vreunul din ei va ieşi pe poarta casei tale,… sângele lui va cădea asupra capului Iui”(losua 2:19)

Ea a fost în siguranţă atâta vreme cât a rămas în casă. înainte de a cuceri lerihonul, losua a trimis două iscoade într-o misiune de recunoaştere. Atunci au întâlnit-o ei pe Rahav şi ea s-a împrietenit cu ei. Drept rezultat, ei i-au dat o funie cărămizie pe care s-o atârne la fereastră, prin care ei să identifice casa drept “limită” pentru armata invadatoare. Dar să remarcăm instrucţiunile care i-au fost date: “Dacă vreunul din ei va ieşi pe poarta casei tale, … sângele lui va cădea asupra capului lui”. Putem învăţa o lecţie de aici: dacă eşti un om care tărăgănează lucrurile, lecţia este următoarea: “Intră în casa credinţei cât mai ai timp!” Dacă te îndepărtezi de Dumnezeu, mesajul este: “Nu părăsi casa”. Când vine vorba de importanţa rămânerii sub protecţia lui Dumnezeu, iată două ilustraţii biblice extraordinare: “Să luaţi apoi un mănunchi de isop, să-l muiaţi în sângele din strachină şi să ungeţi pragul de sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa” (Exod 12:22). A doua: “Pavel a zis sutaşului şi ostaşilor: “Dacă oamenii aceştia nu vor rămâne în corabie, nu puteţi fi scăpaţi” (Faptele Apostolilor 27:31). Înţelegi mesajul? Rămâi în biserică. Rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi în locul rugăciunii. Rămâi în compania celor ce te pot zidi spiritual. Vremea e prea aproape, iar atacul e prea mare. “Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea înalt… se odihneşte la umbra Celui Atoputernic” (Psalmul 91:1).

Share