RAHAV (3)

“Dacă vreunul din ei va ieşi pe poarta casei tale,… sângele Iul va cădea asupra capuiui lui”(losua 2:19)

Lucrul pe care ea s-a bazat era sigur, pe când lucrul în care s-au încrezut toţi ceilalţi s-a prăbuşit. În ce s-a încrezut Rahav? În moralitatea ei? Nu, Biblia ne spune că era prostituată. In naţionalitatea ei? Nu, ea făcea parte dintre neamuri şi astfel era exclusă de la binecuvântările lui Avraam. Deci, în ce s-a încrezut ea? Într-o funie cărămizie! Ce imagine frumoasă a puterii şi protecţiei acordate nouă prin sângele vărsat al lui Hristos. “Ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană”. Să observăm de la ce ne-a salvat sângele Domnului Isus: de la “felul deşert de vieţuire”. Îţi mai aminteşti când nu aveai nici un interes pentru biserică pentru că sufletul tău era în război cu Dumnezeu; Dumnezeu care a adus pacea între tine şi El? “Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum” (Coloseni 1:21). Cum s-a întâmplat asta? “Făcând pace, prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:20). Poate spui: “Dar încă sunt foarte departe de standardele lui Dumnezeu”. Cu toţii suntem aşa. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de asta: “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:19). Când trupele lui losua au văzut funia cărămizie fluturând la fereastra casei lui Rahav, lucrul acesta a însemnat că era  acceptată de Dumnezeu. Şi sângele lui Hristos face asta pentru tine.

Share