RAHAV (1)

“Prin credinţă n-a pierit curva Rahav” (Evrei 11:31)

În următoarele câteva zile ne vom uita la povestirea despre prostituata Rahav. Ea a trăit într-o civilizaţie depravată. Dumnezeu i-a spus lui Avraam: “Ţie şi seminţei tale după tine îţi voi da … toată ţara Canaanului” (Geneza 17:8). Rahav locuia pe “zidul” lerihonului, cu’alte cuvinte, trăia la “limita osândei”. La fel şi noi. Astăzi, liderii se luptă să oprească răspândirea armelor nucleare, deoarece ajunse în mâinile extremiştilor, ele au puterea de a distruge lumea. Biblia vorbeşte despre un călăreţ, călare pe un cal roşu care are o armă cu un potential distructiv atât de mare încât ar putea lua pacea de pe pământ (Apocalipsa 6:4). Ar putea fi vorba despre un dispozitiv nuclear? Petru scrie: “Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. In ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiti voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu?” (2 Petru 3:10-12). Ar trebui să te înspăimânţi? Nu, chinurile morţii acestui regim pământesc sunt doar chinurile naşterii altuia nou, ceresc. “Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace” (v. 13-14). Ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru poporul Său răscumpărat este extraordinar!

Share