PUTERNICI PENTRU DUMNEZEU (3)

„Toţi aceşti bărbaţi, oameni de război… au venit… cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat” (1 Cronici 12:38)

lată o altă calitate care i-a deosebit pe “oamenii de război” ai lui David de ceilalţi: Ei au înţeles importanţa legăturii, a unităţii şi a relaţiilor puternice. “Toţi aceşti bărbaţi, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat peste tot Israelul”. Ştiai că atunci când soldaţii romani mergeau la luptă, scuturile lor, care îi proteja de la bărbie până la picioare, erau legate unele de altele formând un zid de apărare? Ce imagine! Biblia ne învaţă să ne rugăm unii pentru alţii, să ne apărăm unii pe alţii, să purtăm poverile unii altora şi da, să ne confruntăm unii pe alţii când e nevoie. Când ai un obiceipăcătos şi persistent, pe care nu-l poţi birui singur, ai nevoie de cineva care să te sprijine şi să te facă responsabil. Te maturizezi spiritual când te conectezi spiritual cu oameni maturi. Pavel li se adresează celor ce nu puteau lucra cu nimeni şi care doreau mereu să meargă şi să facă lucrurile singuri: “să nu fie nici o desbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui” (1 Corinteni 12:25-27). Departe de alţi credincioşi, eşti ca un mădular fără beneficiile unui creier, unei rezerve de sânge, unei surse de hrană, unui sistem care elimină toxinele, etc. Practic, eşti incapabil să ajungi undeva sau să realizezi ceva de valoare. Aşa că cuvântul pentru tine astăzi este: “Fii gata de luptă”!

Share