PUTERNICI PENTRU DUMNEZEU (2)

„Toţi aceşti bărbaţi, oameni de război… au venit… cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat” (1 Cronici 12:38)

Iată o a doua calitate ce se găseşte la “oamenii de război” ai lui David: Ei au înţeles situaţia şi au avut înţelepciunea să-i facă faţă. “Fiii lui Isahar … se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel” (v. 32). Nu eşti chemat să eviţi lumea sau să o denunţi, ci să o implici şi să spui: “lată soluţia lui Dumnezeu la problema ta”. Domnul Isus a promis: “vă voi da o gură şi o înţelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri” (Luca 21:15). Când umbli cu Dumnezeu, nu vei vedea doar ce se petrece în jurul tău, ci El îţi va spune şi ce să faci în această privinţă. În plus, când o iei pe calea greşită, El te va redirecţiona pe calea bună. “Se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie” (Faptele Apostolilor 16:7). în acea noapte, Dumnezeu i-a dat lui Pavel o vedenie, direcţionându-l spre Macedonia ca să predice. Dumnezeu l-a avertizat chiar, pe Pavel, spunându-i că se îndrepta spre o furtună ce ducea la o mare pierdere. Din nefericire, nimeni nu a vrut să-l asculte (Faptele Apostolilor 27:9-11). Dumnezeu nu i-a spus lui losif cum să se pregătească doar pentru cei şapte ani de recesiune, ci şi cum să prospere şi să iasă din ea mai puternic. Mulţi dintre noi am descoperit că dacă urmăm pur şi simplu sfatul oamenilor şi nu-L consultăm pe Dumnezeu, faptul acesta ne poate costa scump. Nu-ţi mai fragmenta creştinismul şi nu-l mai limita la duminicile petrecute în biserică. Biblia spune: “Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere” (Proverbe 2:6).

Share