PUTEREA IUBIRII PARENTALE (3)

“Isaac îl iubea pe Esau … Rebeca însă iubea mai mult pe lacov” (Geneza 25:28)

Respingerea parentală îi împinge pe copii spre două extreme: şi anume răzvrătire şi cedare. Copiii se răzvrătesc din nevoia de a fi acceptaţi. Esau a înţeles principiul căsniciei aprobate de părinţi. Dar şi-a exprimat nemulţumirea faţă de o mamă intrigatoare care nu l-a iubit şi care a contribuit la înşelăciunea pierderii moştenirii şi faţă de un tată iubitor “condiţionat”, răzvrătindu-se împotriva legilor lui Dumnezeu şi familiei şi căsătorindu-se cu femei neaprobate (Geneza 26:34). Poate Esau a simţit o satisfacţie aparte când mama lui “s-a scârbit de viaţă din pricina fetelor lui Het” (Geneza 27:46). Când copiii tăi renunţă la şcoală, fug de acasă, fetele rămân însărcinate, abandonează biserica, iau droguri, consumă alcool, se angajează în relaţii intime ilicite şi intră în căsnicii dezastruoase, în multe cazuri asta înseamnă “vă arăt eu vouă!” Întorcându-ne la problemă, răzvrătirea lui Esau nu a câştigat dragostea mamei, aşa că a încercat o tehnică opusă cu tatăl său, sperând că acţionând în felul tatălui, îl va face să-l iubească. Recunoscând aprobarea tatălui vizavi de alegerea lui lacov de a se căsători, “Esau a înţeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac.Şi Esau … a mai luat de nevastă … pe Mahalat”, nepoata lui Avraam, dar, vai, şi fiica lui Ismael (Geneza 28:8-9). Un copil aflat la orice vârstă va face orice, oricât de iraţional sau auto-distructiv, pentru a câştiga şi pentru a păstra dragostea părinţilor! A funcţionat? Nu! Nimic din ce a făcut nu l-a făcut pe tatăl său să-l iubească. Adevărata problemă a fost un tată egoist care a iubit când a fost în folosul său! Fireşte, lacov şi Esau erau adulţi, responsabili pentru propriile lor alegeri. Dar părinţii sunt ca olarii, cu putereade a modela caracterul, conduita, convingerile şi cursul vieţii copiilor lor. Părinţilor, nimic nu contează mai mult pentru copiii voştri decât dragostea necondiţionată faţă de ei!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *