Puterea gândirii

„ …Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate… gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine…“ 1 Cronici 28.9


Cu multe daruri măreţe a înzestrat Creatorul pe om, însă niciunul nu e aşa de plin de taine ca puterea gândirii! Harul acesta este o bucăţică dăruită de Tatăl ceresc. Ce plăcut este să stai în linişte şi să gândeşti!
Ce fiinţă zbuciumată este omul! Gândurile îi joacă în cap ca rotiţele unui orologiu. Aceasta face ca gândirea să fie un lucru foarte însemnat. Însă trebuie să luăm seama la gândurile noastre, pentru că, dacă ele devin vrăjmaşii noştri, vor fi prea mulţi pentru noi şi ne vor duce în pierzare. Gândurile la cele din cer ne vor umple sufletul de cântări, cum se umple văzduhul de păsări primăvara, dar gândurile rele ne vor muşca asemenea unei năpârci.
Oamenii îşi închipuie că gândirea este liberă, dar gândurile, deşi sunt scutite de impozit, nu sunt scutite de condamnare. Nu putem fi chemaţi în faţa tribunalului pământesc pentru gândurile noastre; fiţi însă siguri că în faţa judecăţii divine vom da seamă de ele!
Calea de salvare dintr-o gândire rea, care este supusă sancţionării divine, ne este prezentată de Dumnezeu. Credinţa în Mântuitorul conduce la o gândire pozitivă.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *