PUTEREA CARE VINE DE SUS (1)

„Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare” (2 Corinteni 4:8)

Maxima: „Ce nu te distruge te face mai puternic”, s-a dovedit a fi adevărată. Astăzi vom vorbi despre patru afirmații la care trebuie să fim atenți, atunci când le auzim, și să nu le transmitem mai departe, 1) „Când devii creștin, toate problemele tale au luat sfârșit.” Cel ce ți-a spus asta, nu a aflat-o din Scriptură. Pavel a spus: „Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți; prigoniți, dar nu părăsiți; trântiți jos, dar nu omorâți.” (v. 8-9). 2) Toate problemele cu care te vei confrunta vreodată ţi le rezolvă Biblia. Desigur, Dumnezeu ne dă multe sfaturi în Cuvântul Său, dar tot El dorește să umblăm ,prin credință, nu prin vedere”. (2 Cor. 5:7). Asta înseamnă să primești învățătură din Cuvântul Său, călăuzire și atenționare prin Duhul Sfânt și sfătuire din partea creștinilor maturi și a prietenilor evlavioși. 3) ..Dacă ai probleme. înseamnă că nu ești spiritual.” Din contra, cu cât vei fi mai spiritual cu atât mai multe probleme vei avea. Atacurile lui Satan sunt o dovadă a faptului că nu ai fost cucerit, că reprezinți o amenințare pentru împărăția întunericului și că faci voia lui Dumnezeu. Cu cât e mai aprig focul, cu atât e mai mare nivelul binecuvântării care te așteaptă la sfârșit, așa că mergi mai departe. 4) „Faptul că ești expus unei învățături biblice sănătoase îți rezolvă automat toate problemele.” Acest lucru te va ajuta negreșit să-ți rezolvi problemele, dar nu le va rezolva în locul tău. Trebuie să fii „împlinitor” al Cuvântului, nu doar „un ascultător uituc” (vezi lacov 1:23). Pavel scrie: „Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului” (Efeseni 6:10-11). Cu alte cuvinte, ai nevoie de puterea care vine de sus.

Share