PROTEJEAZĂ-TE SPIRITUAL

“Va asupri pe sfinţii Celui Prea înalt” (Daniel 7:25)

Satana foloseşte două strategii. Prima, “va rosti vorbe de hulâ împotriva Celui Prea înalt”. El va ataca mereu planul Sui Dumnezeu şi pe poporul Lui, aşa că păzeşte-te! A doua, “Va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt”. Sfârşeala spirituală este o armă pe care Satana o va folosi împotriva ta. Când eşti epuizat, eşti vulnerabil. În acel moment ispita poate duce la compromis, compromisul la îngăduinţă, iar îngăduinţa la înfrângere. “Nu purtaţi grijă de firea pământească” (Romani 13:14). Nu-i întinde lui Satana un deget, căci îţi va lua toată mâna. Mintea ta este locul unde se petrece adevăratul atac. Biblia te avertizează să ai grijă “ca nu cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală in sufletele voastre” (Evrei 12:3). Satana te va duce la epuizare pentru a te distruge, deci trebuie să petreci timp să-ţi întăreşti puterea în prezenţa lui Dumnezeu. E uşor să fii prins în lucrarea lui Dumnezeu şi să nu petreci timp cu Domnul lucrării. Domnul Isus a spus: “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:28-30). Când te dedici înfăptuirii voii lui Dumnezeu, căii lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, nu te epuizezi. Eşti împlinit, îţi păstrezi echilibrul şi depăşeşti stresul şi anxietatea acestei lumi. Şi aşa doreşte Dumnezeu să trăieşti.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *