PROTECŢIA DOMNULUI (3)

„V-am dat putere … peste toată puterea vrăjmaşului” (Luca 10:19)

Ai avut de-a face cu ocultismul şi acum te întrebi ce să faci? Pocăieşte-te şi renunţă! „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Să remarcăm cuvintele „orice nelegiuire”. Nu contează ce ai făcut; Dumnezeu le iartă pe toate! învaţă din trecutul tău, lasă-l în urmă şi nu privi înapoi. „Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el” (1 Ioan 5:18). Este Satana puternic? Dar Domnul Isus este atotputernic! El a spus: „toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”, apoi El ţi-a delegat ţie această putere, „Iată că v-am dat putere … peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 10:19). Dumnezeu ţi-a oferit trei arme puternice cu care să te aperi: 1) Sabia. „Luaţi … sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6:17). Satana are avantaj atunci când tu nu ştii ce spune Dumnezeu, dar el îşi ia tălpăşiţa atunci când te bazezi pe Scripturi. 2) Scutul. „Luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău” (v. 16). Credinţa ta e ca un scut protector în faţa săgeţilor de îndoială şi teamă pe care Satana le îndreaptă asupra ta. 3) Duhul. „Voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi” (Faptele Apostolilor 1:8). Aşezat în Hristos şi plin de Duhul Sfânt, eşti deasupra forţelor diavoleşti care te înconjoară. Ce încurajare, nu-i aşa?

Share