PROTECŢIA DOMNULUI (2)

„Ocroteşte-mă, la umbra aripilor Tale” (Psalmul 17:8)

Iată trei moduri prin care devii vulnerabil în faţa puterii celui rău: 1) Prin alegere. Autorul cărţii „Biblia satanică”, Anton LaVey a spus: „O vrăjitoare sau un vrăjitor de succes trebuie mai întâi să se predea în totalitate Satanei”. Probabil te întrebi ce fel de persoană ar spune sau ar face un astfel de lucru? Dar adevărul e că Dumnezeu dă fiecăruia libertatea de-a alege să se predea lui Hristos sau Satanei. Pavel scrie: „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi … acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii” (Romani 6:16, 19). 2) Prin tolerare lipsită de orice restricţie. Când orice dorinţă firească este satisfăcută în exces, ea poate deveni o dependenţă şi o forţă a distrugerii. Acum să ne facem înţeleşi: dependenţa nu înseamnă să fii posedat de demoni. Mulţi creştini se luptă cu obiceiuri încăpăţânate, iar Hristos le-a promis că-i va elibera (Ioan 8:32). Când ai fost mântuit, Hristos s-a mutat în inima ta şi Satana a plecat, deoarece Hristos nu poate trăi în aceeaşi încăpere cu diavolul. 3) Bălăcindu-te în domeniul ocultismului. Dumnezeu a spus poporului Israel că cei ce îşi vor pune încrederea în ghicitori vor fi nimiciţi (Levitic 20:6). Te-ai întrebat vreodată de ce medii nu pot ghici numerele câştigătoare la loterie, de ce nu pot câştiga averi şi de ce nu hrănesc mulţimile înfometate? Deoarece ei sunt nişte falşi, iată de ce! Vorbind despre Satana, Domnul Isus a spus: „în el nu este adevăr … căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8:44). Nu te amesteca cu puterile întunericului. Singura călăuzire adevărată vine de la Domnul Isus, „Luceafărul strălucitor de dimineaţă” (Apocalipsa 22:16).

Share