PROPĂŞEŞTI? (3)

„Dacă grăuntele de grâu … moare, aduce multă roadă” (Ioan 12:24)

Iată încă două domenii în care Dumnezeu te-a creat pentru a propăşi:

1) Relaţiile. Din perspectiva relaţiilor, sinele nostru ofilit ne face probleme. Suntem nepăsători când comunicăm cu cineva şi uneori recurgem la sarcasm, la bârfă şi la măgulire. Ne izolăm. Dominăm. Atacăm. Ne retragem. Pe de altă parte, sinele nostru înfloritor caută să-i binecuvânteze pe ceilalţi. Relaţiile sănătoase înviorează. Vom putea să ne facem cunoscute gândurile şi sentimentele în aşa fel încât ceilalţi sunt invitaţi să se deschidă. Suntem grabnici să ne recunoaştem propriile greşeli şi să-i iertăm pe ceilalţi de bunăvoie.

2)Experienţele tale. Dumnezeu te creşte pentru că doreşte să te folosească în planurile Sale de răscumpărare a întregii lumi: de aceea vei vedea că El îţi schimbă experienţele. Eul tău aflat în dezvoltare simte dorinţa de a-şi aduce şi el aportul. Trăieşti cu sentimentul chemării. Fireşte, dorinţa ta lăuntrică de a deveni ceea ce ai fost menit să fii e un ecou al dorinţei lui Dumnezeu de a crea noua făptură. Rabinii se refereau la aceasta prin denumirea tikkun olam – a repara lumea. Concentrat asupra propriei persoane, viaţa ta e cât un grăunte de grâu. Dar dacă i-o dăruieşti lui Dumnezeu, e ca şi cum acel grăunte e aruncat într-un pământ bogat, crescând şi devenind parte a unui proiect mai mare. Domnul Isus a spus: „dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică” (v. 24-25).

Share