PROCESUL PĂCII

„Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, și nu li se întâmplă nici o nenorocire” (Psalmul 119:165)

Unul din ultimele lucruri pe care Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi înainte de plecarea Sa din această lume a fost acesta: „In lume veți avea necazuri” (loan 16:33). Și a avut dreptate, nu-i așa? Cu toții experimentăm stres, solicitări la locul de muncă, termene limită, așteptări, presiuni personale care ne apasă și care încearcă mereu să ne răpească pacea pe care ne-o dorim cu disperare. Nimeni nu este imun la stres, la frustrare și la sentimentul că ne aflăm pe „autostrada vieții”. Soluția nu se poate găsi într-o pastilă, în bunuri materiale sau în plăceri. Toate acestea ne epuizează. Biblia vorbește despre trei feluri diferite de pace. Să ne uităm la fiecare dintre ele: 1) Pacea cu ceilalți. „Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii” (Romani 12:18). Aceasta este o pace exterioară care este necesară pentru ca relațiile interumane să înflorească. 2) Pacea cu tine însuți. „Pacea lui Hristos… să stăpânească în inimile voastre” (Coloseni 3:15). Aceasta este pacea lăuntrică, o odihnă a minții și a sufletului care ne scapă multora dintre noi. 3) Pacea cu Dumnezeu. „Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5:1). Aceasta este pacea veșnică care vine din cunoașterea faptului că ai o relație corectă cu Dumnezeu, lată ce se întâmplă: când ai pace cu Dumnezeu, ai pace cu tine însuți si când ai pace cu tine însuți vei avea pace cu ceilalți. Acesta este, pe scurt, procesul păcii!

Share