PRIVILEGIILE SI RESPONSABILITĂŢILE UNUI MĂDULAR (Efeseni 2:19-21)

“Sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu _ un Templu Sfânt în Domnul”

Dacă copiii tăi ar sta la uşă, rugându-te să-i laşi înăuntru, la ce te-ai gândi? Nu ai spune: “Intraţi, sunteţi carne din carnea mea, vă iubesc, nu trebuie să mă rugaţi”? Tot aşa, şi noi putem intra în prezenţa lui Dumnezeu oricând. Noi nu mai suntem “străini… ci cetăţeni împreună cu sfinţii… din casa lui Dumnezeu … un Templu Sfânt”, lată, ce privilegii avem:

1) Ca “împreună cetăţeni”, noi reprezentăm împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Noi suntem ambasadorii Săi (2 Corinteni 5:20). “Ce face un ambasador”? întrebi tu. El păstrează legătura cu împăratul său, înţelege voia lui şi se asigură că o îndeplineşte. El mai ştie că nu stă acolo perma­nent, aşa că el trăieşte pregătit să revină acasă în orice moment. înţelegi ideea?

2) Pentru că aparţinem “casei lui Dumnezeu”, noi putem veni cu încredere înaintea lui Dumnezeu oricând, cu orice nevoie şi ştim că vom fi primiţi cu dragoste. Dumnezeu este Tatăl pe care l-ai dorit mereu, iar tu eşti fiul pe care Şi l-a dorit mereu. Dacă ai vreo îndoială, priveşte la cruce; atât de mult te preţuieşte Dumnezeu. Dar nu uita, fiecare membru al familiei trebuie să-şi aducă con­tribuţia, să fie loial şi să se asigure că bunul nume al familiei este protejat.

3) Noi suntem “un Templu Sfânt”. În Vechiul Testament, Dumnezeu avea un Templu pentru poporul Său, dar acum Dumnezeu are un popor pentru Templul Său. Biblia spune: “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu…” (1 Corinteni 6:19-20).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *