PRIVEŞTE ÎN URMĂ SI NU UITA

„El îţi izbăveşte viaţa din groapă” (Psalmul 103:4)

Dr. Ann Shorb scrie: „Cheia pentru a te bucura de trecut nu se găseşte în numărul de lucruri bune care s-au întâmplat, ci în faptul de a-ţi aminti ceea ce Dumnezeu îşi aminteşte! El nu-Şi uită niciodată planul şi nu uită niciodată de promisiunile pe care le-a făcut. Chiar şi când viaţa e grea şi lucrurile par să nu aibă sens, El se află în control şi-şi duce la îndeplinirea planul”. Biblia spune: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, leremio?” Eu am răspuns: „Văd un veghetor.” Şi Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc” (leremia 1:11-12). Când înfloresc pomii noi ştim că e primăvară! Schimbarea anotimpurilor ne aduce aminte de credincioşia lui Dumnezeu. Ea îţi dă speranţa că iarna în care te găseşti în prezent îi va face curând loc primăverii şi vieţii noi. Cum poţi fi sigur de asta? Deoarece Biblia spune că Dumnezeu „îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui” (Psalmul 105:8). În viaţă, fiecare investiţie aduce cu sine posibilitatea pierderii. Dar e o mare diferenţă între a pierde şi a fi distrus. Dumnezeu a investit prea mult în tine pentru a lăsa ca planurile Lui pentru viața ta să fie distruse. Răul pe care ţi-l pot face alţii este limitat de scutul scopului divin al lui Dumnezeu. Chiar si când nu-ţi dai seama de asta, „El îţi izbăveşte viaţa din groapă”. Opreşte-te şi gândeşte-te la uşile pe care le-a închis El pentru tine, fapt pe care la acea vreme nu l-ai înţeles. Acum îţi dai seama că fără călăuzirea şi protecţia Sa, duşmanul care aştepta în spatele acelor uşi te-ar fi distrus în mod sigur, nu-i aşa?

Share