Preţuirea Bibliei (4)

„Mă gândesc la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.”   Psalm 119.59

             Mai târziu, Charles Chiniqui a scris: „O, Doamne, Tu ştii că Bibliei pe care am citit-o pe ge­nunchii mamei îi datorez, prin harul Tău infinit, cunoş­tinţa adevărului de astăzi. Acea Biblie mi-a luminat ini­ma şi mintea, lumină pe care niciun argument al oame­nilor n-a putut-o birui.”

            Aici se încheie istorisirea noastră din vremurile grele, când oamenii doreau să citească Biblia şi le era inter­zis. Astăzi Biblia este la îndemâna fiecăruia. O citim, o preţuim? O, voi, mame, ce sfântă responsabilitate aveţi de a vă lua copiii pe genunchii voştri şi a le citi din Cartea lui Dumnezeu! Nu precupeţiţi niciun efort pen­tru această nobilă misiune! Urmările vor fi veşnice. Fericiţi sunt cei ce pot spune împreună cu poetul:

Învaţă-mă s-ascult Cuvântul,

Stăpânul meu prea bun!

Chiar de s-ar despica pământul

şi furios ar bate vântul,

învaţă-mă s-ascult Cuvântul

şi lui să mă supun!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *