PREOCUPĂ-TE DE CREAŢIA LUI DUMNEZEU

“Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească”(Geneza 2:15)

Generaţii de-a rândul, biserica a tăcut cu privire la păcatul sclaviei. Asta pentru că era un lucru popular şi avantajos din perspectivă economică; ca să nu mai vorbim că unii lideri ai bisericii aveau şi ei sclavi. Dar când biserica a recunoscut în cele din urmă că e greşit, lucrul acesta a ajutat ia drumul spre reformă. Astăzi nici nu ne putem măcar imagina viaţa altfel! Ei bine, unii dintre noi s-au trezit la gândul că grija pentru creaţia lui Dumnezeu nu e un lucru rezervat numai “partidului ecologist”. O hotărâre a Convenţiei Baptiste de Sud care condamnă deversarea de petrol în Golf ilustrează lucrul acesta. Teologul baptist de sud Russell Moore, într-un discurs elocvent despre cum petrolul deversat va devasta oraşul lui natal preaiubit Biloxi, Mississippi, a recunoscut: “Prea multă vreme noi, creştinii evanghelici, ne-am păstrat o conştiinţă ecologistă nestatornică. Mă includ şi pe mine în această acuzaţie. Apoi el a întrebat: “Vor crede oamenii când vom vorbi de Cel ce dă viaţă din belşug când văd că nu ne pasă de ceea ce o ucide şi o distruge?” Acelaşi Dumnezeu care a pus cartoful în pământ ca să-l mâncăm a pus şi petrolul în pământ ca să-l utilizăm. Dar fără îndoială că El nu se bucură când îi poluăm oceanele şi creaturile Lui în încercarea noastră de a-l obţine, “l-ai dat stăpânire [gestiune şi administrare] peste lucrurile mânilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: … fiarele câmpului, păsările cerului şi peştii mării” (Psalmul 8:6-8). Numai pentru că mergem în cer nu înseamnă că putem “arunca la gunoi” frumosul pământ al lui Dumnezeu!

Share