Pregatit pentru ultima calatorie?

„Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri.”  1 Petru 1.18

 

Pregătit pentru ultima călătorie?

            La cele mai multe popoare, ritualul de înmormântare avea o mare însemnătate. Multe morminte dovedesc acest lucru. La picioarele celui decedat se găseau lu­cruri care i-au fost încredinţate, alimente pentru „su­pravieţuire” şi daruri pentru îmblânzirea zeilor.

            Dar ştiţi că şi în zilele noastre s-au păstrat astfel de obiceiuri în ţările creştine? În multe sate din Dalmaţia este obiceiul de a pune în sicriu o haină pentru cel de­cedat, o monedă în gură sau în mână pentru a-şi plăti călătoria pe lumea cealaltă. Cu toată naivitatea aces­tor practici, ele dau de înţeles că dincolo de mormânt există altă viaţă şi se consideră că se poate intra în fa­ţa lui Dumnezeu cu diferite daruri.

            Este o nebunie să creadă cineva că poate cu o monedă să-şi câştige intrarea în viaţa de apoi. Ce poate să dăruiască Creatorului creatura? Dreptul de intrare este hotărât de Dumnezeu şi nu de practici moştenite din păgânism. Dreptul dăruit de Dumnezeu tuturor oa­menilor de a intra în viaţa veşnică este credinţa în Fiul Său. Hristos a plătit acest preţ, o dată pentru totdea­una, cu sângele Său.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *