PREGĂTEŞTE-TE DE ATAC (4)

„Ce spune Domnul meu robului Său?” (Iosua 5:14)

Unele probleme sunt atât de cruciale încât până nu le rezolvi nu poţi înainta şi nu te poţi bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu în viaţa ta. Iosua s-a confruntat cu astfel de probleme când a stat înaintea zidurilor impunătoare ale Ierihonului, cea mai puternică cetate din Ţara Promisă şi prima care trebuia cucerită. Citim: „Pe când losua era lângă Ierihon, a ridicat ochii, şi s-a uitat. Şi iată un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. losua … i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?” El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului, şi acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat, şi l-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?” Şi Căpetenia oştirii Domnului i-a zis lui losua: „Scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care stai este Sfânt.” Şi Iosua a făcut aşa” (v. 13-15). Aşadar, care este Ierihonul tău? Care este lupta cea mare pe care trebuie s-o câştigi pentru a împlini ceea ce Dumnezeu are în plan pentru viaţa ta? Unele lupte pot fi câştigate numai pe genunchi. Înainte de victoria Lui la cruce, Hristos, care este exemplul nostru, Şi-a petrecut cea mai grea noapte a Lui în Gheţimani rugându-se: „Facă-se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42). Eşti intimidat de mărimea provocării? Simţi că nu ai ceea ce-ţi trebuie? Ai impresia că te învârti în cerc şi nu ajungi nicăieri? Pune-ţi timp deoparte. Stai singur cu Dumnezeu şi în prezenţa Lui până îţi împărtăşeşte planul Său. Apoi spune da şi El îţi va da putere.

Share