Prăpastia

…între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.Luca 16.26


Într-o zi, pastorul unei biserici a predicat despre acest verset. La acea oră de vestire a Evangheliei a fost şi o soţie credincioasă cu soţul ei necredincios. Cuvântul lui Dumnezeu despre marea prăpastie care va despărţi veşnic pe credincioşi de necredincioşi, s-a înregistrat puternic în mintea lor. Când au mers spre casă, au fost tăcuţi amândoi. Aşa au fost şi la masa de seară, apoi s-au culcat, dar n-au putut dormi. Pe la ora două noaptea, el a întrerupt tăcerea şi a zis: „Soţie, noi am trăit împreună 40 de ani, ne-am crescut copiii împreună, tu ai fost o soţie bună, eu nu vreau să ne despărţim pe veci. Eu nu mai pot dormi, când mă gândesc la această despărţire.“
„Nici eu nu pot dormi“, zise soţia. Adânc mişcat, soţul zise: „Oare pastorul a spus adevărul?“ – „Da, căci aşa stă scris în Biblie.“ Soţia se sculă, aprinse lumina şi citi: „…între noi şi între voi este o prăpastie mare…“ Atunci soţul spuse: „Soţie, eu vreau să fiu de acea parte unde vei fi şi tu.“ Ea îl privi şi îi zise: „Dacă vrei, acceptă-L pe Mântuitorul în viaţa ta şi vei fi fericit în raiul lui Dumnezeu.“ Şi lucrul acesta s-a petrecut chiar atunci.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *