POŢI FI BIRUITOR!

„Vom fi biruitori!” (Numeri 13:30)

După ce au văzut uriaşii din Ţara promisă, zece dintre cele douăsprezece iscoade s-au întors şi au spus: „Nu vom reuşi”. Dar celelalte două, Iosua şi Caleb, au spus: „Putem”. Însă, din cauza neîncrederii poporului, Caleb a fost nevoit să aştepte încă patruzeci de ani mergând de colo-colo prin pustie. Când iudeii au trecut râul Iordan, el avea optzeci de ani. După aceea, au mai trecut încă cinci ani până când seminţiile lui Israel au fost înştiinţate ce teritorii să cucerească, lată cum a descris Caleb toate acestea la câţiva ani după aceea: „Eram în vârstă de patruzeci de ani când m-a trimis Moise … ca să iscodesc ţara, şi i-am adus ştiri aşa cum îmi spunea inima mea curată. Fraţii mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului, Dumnezeului meu” (Iosua 14:7-8). Dacă ai o atitudine negativă la patruzeci de ani, sunt şanse mari să ai aceeaşi atitudine şi la optzeci de ani. De fapt, fără ajutorul Domnului nu ţi-o vei schimba nici la optzeci şi cinci! Psihologul Martin Seligman a studiat mai multe sute de oameni dintr-o comunitate religioasă; i-a împărţit în patru grupuri, de la cei mai puţin optimişti până la cei mai optimişti. Nouăzeci la sută dintre optimişti erau încă în viaţă la optzeci şi cinci, în timp ce numai 34% dintre pesimişti au atins această vârstă. Au plecat doisprezece iscoade, însă numai Iosua şi Caleb au avut credinţa de a spune: „Vom fi biruitori”. Patruzeci şi cinci de ani mai târziu, el era la fel de spiritual! Vrei să ştii ce s-a întâmplat cu celelalte zece iscoade? Au murit. Nici una dintre ele nu a ajuns la vârsta lui Caleb. E foarte simplu: credinţa şi optimismul te vor ajuta să fii biruitor.

Share