Poezie

„El [Isus] S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre…“ Galateni 1.4

Isuse, Doamne, Tu, Cel drept,
La noi jos ai venit;
Ştim cum Tu ne-ai răscumpărat
Când ai fost răstignit.
Iubirea Te-a adus la noi
De sus, din glorie,
Să împlineşti orice nevoi
În care ne găsim.
Tu eşti Mântuitor şi Domn,
Etern, în glorie;
’Naintea Ta ne vom pleca
Şi toţi te-om lăuda.
De-acum ’nălţăm divinu-Ţi har,
Iubirea, slava Ta;
Ca să ne faci pe noi bogaţi,
Tu Te-ai făcut sărac.
Te lăudăm, Te adorăm:
Tu eşti Cel minunat;
Frum’seţea Ta ne-a cucerit:
Noi la picioare-Ţi stăm.

 

În Evanghelii, El ne este prezentat ca:
Un străin: El nu a avut o casă pe pământ. Casa Sa a fost Casa veşnică a Tatălui. El a venit de la Dumnezeu Tatăl şi S-a întors la El (Ioan 8.23; 16.28).
Un om fără adăpost: În ziua naşterii Sale nu a existat niciun loc în han pentru El. Şi aşa a rămas în timpul întregii Lui vieţi (Luca 9.58).
Un izgonit: Respins şi chiar alungat, El a umblat din loc în loc (Luca 8.37). Societatea timpului Său L-a urât aşa de mult, încât la sfârşit L-a condamnat la moarte şi L-a răstignit.
Un sărac: Când i s-a cerut într-o zi să plătească impozitele, nu avea nici măcar o monedă la Sine (Matei 17.24-27).
Un neînţeles: Fraţii Săi şi chiar ucenicii nu înţelegeau totdeauna vorbirea Sa (Marcu 9.32).
Aşa a trăit Fiul lui Dumnezeu aici ca Om! Dar în acest mod, Isus a devenit aproapele nostru. – Te simţi singur? Aparţii de cei ce sunt izgoniţi, de cei săraci, de cei neînţeleşi? Isus Hristos te înţelege. Dacă crezi în Domnul Isus, El devine prietenul tău fidel!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *