Poezie

17 FEBRUARIE

„Şi, pe când privea pe Isus um­blând, a zis: «lată Mielul lui Dum­nezeu!»” loan 1.36 „Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dina­inte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu.”  Romani 3.25

Aşa cum sunt la Tine vin,

Putere n-am, să mă susţin,

Mă spală-n sângele-Ţi divin:

O, Mielule, eu vin, eu vin!

                        De îndoieli sunt apăsat,

                        De ispitiri împresurat,

                        Slăbit de valuri, mult purtat,

                        O, Mielule, eu vin, eu vin!

Aşa cum sunt de rătăcit,

La Tine vin să fiu scutit,

Să fiu iertat şi fericit,

O, Mielule, eu vin, eu vin!

Aşa cum sunt, Tu mă primeşti,

Păcatul nici nu-mi aminteşti,

Crezându-Ţi, Tu mă mântuieşti.

O, Mielule, eu vin, eu vin!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *