PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU ÎNNOIREA SPIRITUALĂ

„A izbutit în tot ce a făcut… ca să caute pe Dumnezeul său” (2 Cronici 31:21)

Imprejurările actuale din ţările noastre sunt similare cu cele ale vechiului Israel. în ciuda tuturor binecuvântărilor lui Dumnezeu, poporul i-a întors spatele. Aşadar când Ezechia, un om integru, a ajuns la tron, şi-a pus inima să-L reaşeze pe Dumnezeu în poziţia Sa de drept în conducerea ţării. Să remarcăm patru lucruri pe care le-a făcut: 1) A redeschis uşile casei lui Dumnezeu şi a chemat poporul la pocăinţă şi la întoarcerea la Domnul. 2) A contestat corupţia şi carnalitatea care au devenit un mod de viaţă chiar şi printre liderii şi lucrătorii Domnului. Cuvintele lui au fost puternice: „sfinţiţi Casa Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri, şi scoateţi afară din Sfântul locaş ce este necurat” (2 Cronici 29:5). Vezi o paralelă cu lumea în care trăim? 3) A restabilit supremaţia Cuvântului lui Dumnezeu. „Au venit să curăţească şi Casa Domnului… după cuvintele Domnului” (2 Cronici 29:15). Pastore, o predică ţinută duminica dimineaţa nu schimbă nimic; trebuie să-i duci pe oameni la Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. 4) A chemat poporul să se închine lui Dumnezeu. A fost o scenă uimitoare. „Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea, şi au sunat din trâmbiţe, până s-a isprăvit arderea-de-tot” (2 Cronici 29:28). Cercetătorii spun că întregul popor a stat în prezenţa lui Dumnezeu peste trei ore şi I s-a închinat. A binecuvântat Dumnezeu eforturile lui Ezechia? „A lucrat cu toată inima, şi a izbutit în tot ce a făcut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru lege şi pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său”. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru reînnoirea spirituală, nu s-a schimbat cu nimic.

Share